Om

Honey Pot Holding AB är ett ägarbolag till vad som för närvarande består av Honey Pot Garden AB och teknikdivisionen Honey Pot Technologies.

Syftet med ägarbolaget är att managera och driva vidare utveckling av de affärsdrivande delarna både på den svenska marknaden och internationellt.

Historia

Honey Pot Holding AB grundades under hösten 2015 av Lena och Anders Ljungquist som ett led i att sätta upp ett rent ägar- och managementbolag för existerande och kommande dotterbolag.

I samband med uppstartandet av bolaget så övertogs aktierna i Honey Pot Garden AB, det rörelsedrivande bolag som driver e-handeln genom namnet Wexthuset, från Cartega AB.
I ett nästa steg så sålde det gamla ägarbolaget Cartega AB sin e-handels plattform, till Honey Pot Holding AB som idag är ägare av Wexthusets e-handels plattform.
I december 2015 så genomfördes en riktad emission till företaget närstående personer. Som ett resultat så tillkom 31 nya aktieägare, av såväl juridisk som privat person.

I skrivande stund så har således Honey Pot Holding AB 32 svenska som internationella aktieägare.